Scroll to top

Proyecto Galiciencia | Secundaria

Título del proyecto:

A UTILIDADE BIOLÓXICA DA ACACIA MIMOSA

Resumen del proyecto:
Desenvolver métodos de obtención de biomoléculas polifenólicas a partir da Acacia dealbata, con técnicas respectuosas co medio ambiente e investigar o seu uso como herbicida natural e crema antiidade
Hipótesis planteada

"- Se se leva a cabo una extracción sólido-líquido empregando auga destilada e etanol coma disolventes naturais, non contaminantes e respectuosos co medio ambente, pódense illar os taninos ou polifenois a partires de follas, cortiza e raíces de Acacia mimosa dealbate. - Se se inoculan os extractos sobre placas petri con sementes, producirase a inhibición do seu cremento. - É posible que exista compatibilidade entre as formulacións base das cremas de aplicación tópica e os extractos polifenólicos da Acacia mimosa dealbata dealbata, de xeito que se podan mesturar na formulación dunha crema de uso tópico con propiedades antioxidantes. "

Valora este proyecto
Documentación/Metodología
Originalidad/Autoría

Alumn@s / Autor@s

Sara Feijoo Rodelgo
Virginia Marescot Álvarez
Tutor@

María Machicote García

Colegio Internacional SEK Atlántico
1º Bachillerato

Descripción del proyecto

"Buscamos unha solución ao problema da presenza en Galicia da especie invesora Acacia mimosa. Dado que a erradicación é moi complexa e agresiva, xorde a estratexia de convivencia con esta especie, limitando as superficies que ocupa, cortándoa periódicamente, pero buscando certa utilidade aos seus productos. Ao observar que baixo a especie arbórea non crecen apenas especies herbáceas, é posible que produza substancias naturais (polifenois) que limitan o crecemento herbáceo, e, de poder coñecelas e illalas, poderíamos dispor dun herbicida natural obtido por procedementos non nocivos para o medio ambiente.. Ademais poden aproveitarse tamén as propiedade antioxidantes dos taninos para desenvolver cremas de uso tópico a base dos extractos de mimosa. "
  • TECNÓPOLE

    Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. San Cibrao das Viñas, 32900 Ourense
  • ¿Tienes alguna duda?

    Envíanos un mail a proyectos@galiciencia.online
  • Teléfono

    Telf.: +34 988 368 100
© 2020, Tecnópole, Parque Tecnolóxico de Galicia
Todos os dereitos reservados.
Usamos cookies para mellorar a experiencia.