Scroll to top

Inscrición Espectáculo de Ciencia Secundaria

O mundo e as pandemias

Imparte: David Ballesteros

Desfruta do noso Espectáculo de Ciencia

Horario

26 de maio | 10:30h - 11:30h

Temática e contidos

A Covid- 19 non é a primeira pandemia da historia da humanidade. O espectáculo científico consistirá nunha aproximación á historia das grandes pandemias e da gran vantaxe coa que contamos nesta ocasión: A ciencia. Vacinas, tratamentos, estudos clínicos. Toda a esperanza vai ligada ao coñecemento científico tecnolóxico, que sen dúbida nun prazo curto vai permitir pór solución a esta pandemia.

Os contidos da actividade xirarán en torno á historia das pandemias, abordando a súa evolución histórica e as súas orixes e efecto sobre a humanidade. Así mesmo, achegarémonos á importancia da Ciencia e a Tecnoloxía para a súa solución.

Actividades

A modo de complemento, durante o espectáculo levaremos a cabo diferentes experiencias prácticas.
• Visualización das vías de contaxio utilizando luz uv e marcadores.
• Comprobación experimental da eficiencia das máscaras.

Metodoloxía

Espectáculo científico dinámico e interactivo.

 

Inscríbete

    Tecnópole garante o correcto tratamento dos datos de acordo ao RGPD (Regulamento xeral de protección de datos) e a lexislación Española vixente. PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A., como responsable, fará uso da súa información persoal, coa finalidade de posibilitar a súa participación nos talleres da Galiciencia online 2021, sendo a base xurídica a prestación do servizo. Poñemos todo o coidado e contamos coas medidas que a lei esixe para que a información persoal facilitada e/ou o resultado do seu tratamento non chegue a terceiros, salvo imposición legal ou encargados de tratamento. Ten vostede dereito a exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación e oposición, así como solicitar a súa portabilidade, determinados pola Lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, dirixíndose por escrito ao seguinte enderezo: Parque Tecnolóxico de Galicia S.A. Edif. CEI, San Cibrao das Viñas, 32900 Ourense. Ou no e-mail: tecnopole@tecnopole.es. Os seus datos serán conservados ata que finalice o obxectivo polo que foron obtidos, a non ser que unha lei nos lexitime para o seu uso. Así mesmo infórmase que, de consideralo necesario, pode presentar reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

    Usamos cookies para mellorar a experiencia.