Scroll to top

Inscrición Primaria

Participa en Galiciencia e sorpréndenos co teu proxecto

Formulario de inscrición

  Datos do proxecto

  Curso

  Datos do titor/a e do Centro

  .


  Tecnópole garante o correcto tratamento dos datos de acordo ao RGPD (Regulamento Xeral de Protección de Datos) e a lexislación Española vixente. PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A., como responsable, fará uso da información persoal, incluída imaxe/voz, coa finalidade de posibilitar a súa participación na Galiciencia. Poñemos todo o coidado e contamos coas medidas que a lei esixe para que a información persoal facilitada e/ou o resultado do seu tratamento non chegue a terceiros, salvo imposición legal ou logo do seu consentimento. Teñen dereito a exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación e oposición, así como solicitar a súa portabilidad, determinados pola Lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, dirixíndose por escrito á seguinte dirección: Parque Tecnolóxico de Galicia S.A. Edif. CEI, San Cibrao das Viñas, 32900 Ourense. Ou no e-mail: tecnopole@tecnopole.es

  O titor/a autoriza e manifesta que obtivo autorización dos pais ou titores dos alumnos/ as para que participen na actividade de Galiciencia organizada en liña por Tecnópole, Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

  Arquivos do proxecto

  [O vídeo debe ter unha duración máxima de 1 min. se tes problemas para subir o vídeo a youtube contacta con proyectos@galiciencia.online]

  Arrastra aquí o PDF documento do proxecto (Opcional)

  Arrastra aquí unha imaxe descritiva do proxecto

  Usarémola como portada de presentación  Usamos cookies para mellorar a experiencia.